Devolucions


Els productes comercialitzats a www.bassalto.es/comprar concedeixen el dret de devolució en les següents situacions sota la política de TODOKASA PENÍNSULA SL, d'ara endavant L'EMPRESA:

1. Per a clients insatisfets amb el producte:

 • Els quinze (15) dies naturals següents a la recepció de la comanda. El material ha de trobar-se en perfecte estat, sense haver-se usat i en la seva embalatge original. Passat aquest termini o sense l'embalatge original no admetrem devolucions.
 • La devolució es realitzarà al nostre magatzem a ports pagats (a càrrec del client) dins del seu embalatge d'origen. Podem proporcionar-li el servei de la nostra agència de transport (abonant el cost el client) o el client buscarà una agència i el tornarà a la nostra adreça.
 • Contacti amb nosaltres en mitjançant correu electrònic: info@bassalto.es

2. Per a clients que obren el paquet i troben un defecte de fabricació o preparació (i només en aquests casos):

 • L'EMPRESA, podrà autoritzar mitjançant correu electrònic al client la devolució a ports a pagar a (a càrrec de l'empresa). El client haurà d'adjuntar el document en el palet / paquet.
 • La mercaderia ha d'anar a l'embalatge d'origen paletitzat.
 • Un cop rebut el material al nostre magatzem i revisat pel nostre personal, es realitzarà l'abonament, si escau, sent descomptat d'una propera compra o podrà ser retornat l'import mitjançant la mateixa via de compra.

És important per a vostè saber que:

SI vostè revisa la mercaderia en el moment de la recollida de material:

 • El client té el dret de rebre la mercaderia i revisar-la en el moment de la recepció, Sempre que la persona encarregada del repartiment estigui comprovant aquesta acció.
 • Si hi hagués algun desperfecte (Trencament o equivocació del material), el client haurà notificar-ho a la persona que realitza el repartiment en aquest moment perquè aquest prengui nota i ho faci saber a la delegació corresponent a la província en què es realitza l'enviament del material.
 • Un cop realitzada aquesta gestió, l'empresa de transport es posarà en contacte amb L'EMPRESA, I es prendran les mesures oportunes per generar la reposició del material defectuós. Aquesta reposició estarà coberta per l'assegurança que segons contracte amb l'agència de transport s'estipula.

NO revisa la mercaderia en el moment de la recollida del material:

 • Si en algun cas la mercaderia arribés en males condicions (Trencaments) al client, i aquest, no ho notificarà en el moment de la recepció al xofer, El mateix dia de l'adquisició del material ha d'informar L'EMPRESA d'aquest fet mitjançant via telefònica 926733406 o correu electrònic info@bassalto.es
 • Per assegurar-nos d'aquesta situació, el client haurà d'adjuntar via correu electrònic, info@bassalto.es fotografies del material defectuós.
 • Si aquest material defectuós supera el 4% del total de la comanda, L'EMPRESA es farà càrrec de la reposició d'aquest material així com dels costos dels ports generats per aquesta situació.
 • Si el material no supera el 4% del total de la comanda, el client haurà de generar una nova comanda i fer-se càrrec dels costos de tot el que comporta realitzar una nova compra.
 • Si el client no revisa la seva comanda en el moment de la recepció del material, perd el dret a reclamació a l'agència de transport, amb la qual cosa quedarà sota els acords que L'EMPRESA estipuli segons percentatges de defecte comentats amb anterioritat.

3. Condicions de devolució per a productes a mida, com ara Roques soltes, Roques per cascada o Kit Cascada, entre d'altres.

3.1 Un cop el client hagi confirmat la seva comanda, L'EMPRESA es comunicarà amb el mateix per a verificar la seva plena conformitat amb el mateix. En aquest moment el client expressa les seves necessitats sobre el material i L'EMPRESA pren nota sobre això.

3.2 Després d'aquesta presa de contacte, L'EMPRESA posa en fabricació dit material partint de les necessitats que el client ha expressat. A partir d'aquest moment, la comanda queda confirmat fermament.

3.3 Amb el condició de producte a mida, la cancel·lació del mateix per part del client pot efectuar-se però L'EMPRESA se guarda el dret propi de no reemborsar l'import total de la comanda per pèrdues en fabricació.

3.4 els temps de fabricació per a aquest tipus de comandes són orientatius. L'EMPRESA necessita organitzar tot el material i personal necessari per realitzar aquest pla de treball.

3.5 L'EMPRESA indicarà un temps de sortida de fàbrica estimat però no confirmarà en cap moment que es complís de forma verídica. Podran influir factors aliens o de tercers que generin aquesta situació.

3.6 L'EMPRESA comunicarà en tot moment al client l'estat de la comanda, Si fos necessari es remetran fotografies del producte per verificar que està en marxa.

Com contactar amb nosaltres per fer una devolució?

E-mail: info@bassalto.es

Tfn península: 607 563 865

Tfn canàries: 922 331 587

Si ho desitja, deixi'ns un missatge a continuació:

DEVOLUCIÓ:

Els camps marcats amb * són obligatoris.