Condicions generals de venda

1. Objecte i generalitats

1.1 Llevat que s'indiqui específicament el contrari, l'accés als serveis oferts per COTUBO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SL (Des d'ara "L'EMPRESA") És gratuït, si bé pot ser necessari, per qüestions de seguretat i protecció de dades o senzillament per les característiques del servei, el registre previ a www.bassalto.es/comprar (Des d'ara "WEB"). En els serveis en els quals l'usuari hagi de registrar i se li faciliti un accés amb una contrasenya, l'usuari serà l'únic responsable de mantenir-la en privat.

1.2 La utilització o contractació dels productes i / o serveis oferts per L'EMPRESA suposa la acceptació de les següents condicions generals de venda. Les compres realitzades a LA WEB queden sotmeses a la normativa vigent.

1.3 L'EMPRESA, ha adoptat una Política de protecció de dades de caràcter personal, Però no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.

1.4 L'EMPRESA es reserva el dret de retirar un producte de la botiga o deixar de prestar qualsevol dels seus serveis, bastant per a això comunicar-ho a través del mateix mitjà amb un preavís de quinze dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del servei, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització.

1.5 L'EMPRESA vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 16 anys.

2. Modificació de les Condicions Generals

2.1 L'empresa podrà modificar les Condicions Generals en el moment que ho estimi oportú.

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent

3.1 Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o execució d'aquestes condicions generals de venda serà competència exclusiva dels tribunals de Madrid.

4. garanties

4.1 Tots els nostres productes estan fabricats segons la norma UNE que li correspon, han estat analitzats per laboratoris externs certificats.

4.2 Queden explícitament fora de la garantia dels productes manipulats, colpejats o amb desperfectes ocasionats per un ús incorrecte del client.

5. Descripció dels productes, preus i ofertes

5.1 L'EMPRESA posa a la seva disposició un conjunt de productes dels quals posseeixen variacions dins d'un mateix lot. Les mesures i gruixos que s'esmenten a LA WEB són aproximades. La reproducció de pedres antigues fan que cadascuna d'aquestes lloses o pedres prenguin dimensions diferenciades entre elles, diferents. D'aquesta manera es reprodueix estèticament un efecte rústic i antic.

A continuació es mostren aquestes característiques rústiques:

5.2 Els preus dels productes mostrats a LA WEB són per unitat amb impostos inclosos. Els despeses d'enviament no estan inclosos en el preu dels articles. Apareixen convenientment descrits a LA WEB i seran per compte del client, tenint com a excepció la recollida del material per part del client a les nostres instal·lacions.

5.3 les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa té efectivitat mentre apareixen a la pantalla. Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís.

6. Condicions d'enviament i termini de lliurament

6.1 L'EMPRESA es reserva el dret d'enviar les comandes pel mitjà de transport més adequat en cada moment segons el seu criteri.

6.2 El transport es realitza en horari comercial de dilluns a divendres mitjançant camió plataforma, NO incloent la instal·lació ni el muntatge de la mercaderia, Sent aquesta descarregada a peu de camió o carrer, no s'entra. S'ha de disposar d'un lloc pla i accessible per al vehicle gran de descàrrega.

6.3 L'EMPRESA informa al client que treballa sota comanda per mantenir l'exclusivitat amb cada un d'ells i s'informarà personalment del termini de lliurament. Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major, sent aquesta manca una aproximació lògica al que comprensible.

6.4 L'EMPRESA a la sortida de la mercaderia facilitarà un nº d'expedició i telèfon de contacte de l'agència de transport per validar el lliurament.

6.5 En casos de retard que siguin imputables a L'EMPRESA, Vostè podrà anul·lar la seva comanda i sol·licitar una devolució, d'acord amb els procediments i normes que descrivim en el següent apartat: devolucions.

7. Condicions de devolució per a productes a mida, com ara Roques soltes, Roques per cascada o Kit Cascada, entre d'altres.

7.1 Un cop el client hagi confirmat la seva comanda, L'EMPRESA es comunicarà amb el mateix per a verificar la seva plena conformitat amb el mateix. En aquest moment el client expressa les seves necessitats sobre el material i L'EMPRESA pren nota sobre això.

7.2 Després d'aquesta presa de contacte, L'EMPRESA posa en fabricació dit material partint de les necessitats que el client ha expressat. A partir d'aquest moment, la comanda queda confirmat fermament.

7.3 Amb el condició de producte a mida, la cancel·lació del mateix per part del client pot efectuar-se però L'EMPRESA se guarda el dret propi de no reemborsar l'import total de la comanda per pèrdues en fabricació.

7.4 els temps de fabricació per a aquest tipus de comandes són orientatius. L'EMPRESA necessita organitzar tot el material i personal necessari per realitzar aquest pla de treball.

7.5 L'EMPRESA indicarà un temps de sortida de fàbrica estimat però no confirmarà en cap moment que es complís de forma verídica. Podran influir factors aliens o de tercers que generin aquesta situació.

7.6 L'EMPRESA comunicarà en tot moment al client l'estat de la comanda, Si fos necessari es remetran fotografies del producte per verificar que està en marxa.

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS DE VENDA